USAID Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam 14 triệu USD để phát triển năng lượng sạch

 Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) ngày 28/7 cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ cung cấp tổng cộng 14 triệu USD viện trợ cho dự án “An ninh Năng lượng Đô thị” của Việt Nam, nhằm cải thiện khuôn khổ viện trợ và huy động quỹ đầu tư., và thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng. Dự án “An ninh năng lượng đô thị” của Việt Nam sẽ được triển khai thí điểm tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.


Đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, Việt Nam đang trải qua thời kỳ nhu cầu năng lượng tăng mạnh, nhưng đồng thời, thách thức về ô nhiễm không khí cũng ngày càng gia tăng. Do đó, các dự án năng lượng sạch, đáng tin cậy, đòi hỏi nguồn vốn đáng kể để phát triển càng trở nên cần thiết hơn.


Xem thêm:  Báo Trung Quốc bày cách trị Việt Nam , Ấn Độ và Mỹ.

0 Comments