Việt Nam và Ấn Độ sẽ dùng chung căn cứ quân sự để cấp vũ khí hậu cần cho quân đội hai bên.

 


0 Comments