Việt Nam thu hút 16,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm nay

 

Tờ "Hải quan trực tuyến" của Việt Nam đưa tin vào ngày 26 tháng 8 rằng tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài mới được phê duyệt, điều chỉnh vốn và tăng vốn, sáp nhập và mua lại của Việt Nam đạt gần 16,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,3 so với cùng kỳ năm ngoái. %. Trong đó, vốn nước ngoài được phê duyệt mới giảm, trong khi vốn nước ngoài tăng và hoạt động mua bán sáp nhập tăng.

 

Trong 8 tháng đầu năm nay, doanh nhân nước ngoài đầu tư vào 53 tỉnh, thành phố tại Việt Nam, trong đó thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,7 tỷ USD, chiếm 16,1%, tăng 24,4 so với cùng kỳ năm ngoái. đứng thứ hai là Bình Dương với tổng vốn đầu tư gần 2,64 tỷ USD, chiếm 15,7%, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bắc Ninh đứng thứ 3, với tổng vốn đầu tư gần 1,75 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10,4%, tăng gần 2,4 lần so với cùng kỳ.

0 Comments