Việt Nam tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm dầm chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc

 

Theo Mạng thông tin Phòng vệ Thương mại Trung Quốc ngày 1 tháng 9, ngày 31 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 1640 / QĐ-BCT ban hành ngày 19 tháng 8 năm 2022 về sản phẩm tia H có xuất xứ tại Trung Quốc. . (Tiếng Việt: thép hình ch H) đã đưa ra phán quyết cuối cùng về việc xem xét chống bán phá giá lần đầu tiên và quyết định tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá từ 22,09% đến 33,51% đối với các sản phẩm liên quan (xem bảng đính kèm để biết mức thuế), và các biện pháp sẽ có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2022. Có hiệu lực và hiệu lực trong 5 năm. Mã số thuế Việt Nam của các sản phẩm liên quan là 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10 và 7228.70.90.

 

Ngày 5/10/2016, Việt Nam mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng dầm chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc (trong đó có Đặc khu hành chính Hồng Kông). Bộ Công Thương Việt Nam đã lần lượt ban hành các Nghị quyết số 3283 / QĐ-BCT và số 3299 / QĐ-BCT vào ngày 21 và 24 tháng 8 năm 2017 và quyết định chính thức áp thuế 5 năm đối với tia H của Trung Quốc sản phẩm từ ngày 5 tháng 9 năm 2017. Năm áp dụng thuế chống bán phá giá, có hiệu lực đến ngày 5 tháng 9 năm 2022. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2021, Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 2301 / QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021, khởi động cuộc điều tra sơ kết lần đầu tiên về vụ việc.

 


0 Comments