Những công ty bảo hiểm lớn trên thế giới có doanh thu cao nhất

Nhiều công ty bảo hiểm lớn trên thế giới có doanh thu rất cao, ví dụ như: Berkshire Hathaway, Allstate, Axa, Generali, Prudential, China Life, Ping An, UnitedHealth Group, AIG, MetLife, Munich Re và nhiều hơn nữa.

Berkshire Hathaway: Là một công ty tài chính tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính và chứng khoán.

Allstate: Là một công ty bảo hiểm tài sản và nhân thọ của Mỹ, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm ô tô và bảo hiểm nhà.

Axa: Là một công ty bảo hiểm quốc tế có trụ sở tại Pháp, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và nhân thọ.

Generali: Là một công ty bảo hiểm quốc tế có trụ sở tại Ý, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và nhân thọ.

Prudential: Là một công ty bảo hiểm và tài chính quốc tế có trụ sở tại Mỹ, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và tài chính cá nhân.

China Life: Là một công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Trung Quốc, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm.

Ping An: Là một công ty bảo hiểm quốc tế có trụ sở tại Trung Quốc, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và nhân thọ.

UnitedHealth Group: Là một công ty y tế và bảo hiểm quốc tế có trụ sở tại Mỹ, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ.

AIG: Là một công ty bảo hiểm quốc tế có trụ sở tại Mỹ, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và nhân thọ.

MetLife: Là một công ty bảo hiểm quốc tế có trụ sở tại Mỹ, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tài sản.

Munich Re: Là một công ty bảo hiểm quốc tế có trụ sở tại Đức, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm rủi ro và bảo hiểm tài sản.

Các công ty bảo hiểm này là những công ty lớn trên thế giới với doanh thu và giá trị thương hiệu cao.

Được chúng tôi cập nhật đến tháng 01/2023

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

0 Comments