About

 VIETNAMSO1 -  Là website chuyên tổng hợp lại những thông tin đa chiều và kịp thời về nhiều lĩnh vực như kinh tế, quân sự và cuộc chiến địa chiến lược ảnh hưởng tới Việt Nam và thế giới. Những bài viết được đăng tải trên trang web được dịch từ các trang báo uy tin của nước ngoài và những phân tích cá nhân của người viết.